Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Lillebæltskredsen
Klubhus
Fiskerihavnsgade 2 A
6700 Esbjerg
Restaurant
Nej

Formand
Lasse Kirk Rønne
+4520912232
formandeso@gmail.com
Havnekontakt
Kenneth Jensen
28258942 / 28258942
havnemestereso@gmail.com
Postadresse
Klubhus
Fiskerihavnsgade 2 A
6700 Esbjerg


E-sejlsportskontakt
Marc Vandborg
42158500
kasserereso@gmail.com
Kasserer
Marc Vandborg
42158500
kasserereso@gmail.com