Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Lillebæltskredsen
Klubhus
Fiskerihavnsgade 2 A
6700 Esbjerg
Restaurant
Nej

Formand
Lasse Kirk Rønne

formandeso@gmail.com
Havnekontakt
Frank Pedersen
51257512
havnemestereso@gmail.com
Postadresse
Klubhus
Fiskerihavnsgade 2 A
6700 Esbjerg


Kasserer
Marc Vandborg
42158500
kasserereso@gmail.com