Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Lillebæltskredsen
Klubhus
Fiskerihavnsgade 2 A
6700 Esbjerg
Restaurant
Nej

Postadresse
Klubhus
Fiskerihavnsgade 2 A
6700 Esbjerg

Formand
Frank Rasmussen
21620239 / 2162 0239
hejren23@hotmail.com
Kasserer
Marc Vandborg
4215 8500
kasserer.solbjerg.sosport@gmail.com