Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Lillebæltskredsen
Klubhus
Fiskerihavnsgade 2 A
6700 Esbjerg
Restaurant
Nej

Kasserer
Frank J. Pedersen
5125 7512 / 5125 7512
frankjp@stofanet.dk
Postadresse
Frank J. Pedersen
Ribegade 64
6700 Esbjerg

Formand
Frank Rasmussen
21620239 / 2162 0239
hejren23@hotmail.com