Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sundkredsen
Klubhus
Beddingskajen 4
3250 Gilleleje
Restaurant
Nej

Ungdomskontakt
Tom Zehngraff
22661818 / 22661818
tom@zehngraff.net
Næstformand
Gitte Busch Pedersen
30381068
naestformand@gillelejesejlklub.dk
Postadresse
Gilleleje Sejlklub
Beddingskajen 4
3250 Gilleleje


Sejlerskolekontakt
Steen Billenstein
24254036 / 24254036
steen.billenstein@webspeed.dk
Sekretær
Hans Henrik Jacobsen
39674430 / 22991121
Sekretærer@gillelejesejlklub.dk
Formand
Torben Grønbech
40906410 / 40906410
formand@gillelejesejlklub.dk

Kasserer
Steen-Birger Aagaard

kasserer@gillelejesejlklub.dk