Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Isefjordkredsen
Klubhus
Havnelinien 25
3300 Frederiksværk
Restaurant
Nej

Ungdomskontakt
Bo Albertsen
53693260
Bo@te2.dk
Postadresse
Frederiksværk Sejlklub
Havnelinien 25
3300 Frederiksværk

Kasserer
Jytte Larsen
26201844
kasserer@frv-sejl.dk

Sejlerskolekontakt
Henrik Skafte
+45 47772403 / +45 40889936
skafte@mail.dk
Redaktør
Claus Bagger-Sørensen

mail@filmfotograf.dk
Formand
Jan Leth Svendsen
40448272 / 40448272
formand@frv-sejl.dk

Ungdomskontakt
Nina Bergmann Fabrin
48483316 / 20414164
ninafabrin@hotmail.com