Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Isefjordkredsen
Klubhus
Lynæs Havnevej 3A
3390 Hundested
Restaurant
Nej

Kasserer
Lis Lindegaard
29428209 / 29428209
lli@piaster.dk
Formand
Hans-Kurt Andersen
20159514 / 20159514
H-K1@outlook.dk
Tursejladskontakt
Hans-Kurt Andersen
20159514 / 20159514
H-K1@outlook.dk

Postadresse
Sejlklubben Lynæs
Lynæs Havnevej 3A
3390 Hundested

Kapsejladskontakt
Frederik Wedel-Heinen
23321420 / 23321420
frederik.lte@gmail.com
Ungdomskontakt
Bent Bennedsen
48796532 / 40586532
bsb@bsbiosystems.com

Webmaster
Knold Hundested
51240864 / 51240864
knold@knolds.dk
Sejlerskolekontakt
Heidi Ipsen
35113621 / 41294424

Sekretær
David Ipsen
35113621 / 42221721
David@schouw-ipsen.dk