Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Isefjordkredsen
Klubhus
Strandvejen 18
4000 Roskilde
Restaurant
Nej

Postadresse
Jesper Christiansen
Lertoften 3
4000 Roskilde

Formand
Jesper Christiansen
22 45 96 74 / 22 45 96 74
jhc1409@gmail.com
Ungdomskontakt
Jesper Christiansen
22 45 96 74 / 22 45 96 74
jhc1409@gmail.com

Surfkontakt
Jesper Christiansen
22 45 96 74 / 22 45 96 74
jhc1409@gmail.com
Kasserer
Søren Jønsson

cfo.vsk@gmail.com