Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Limfjordskredsen
Klubhus
Bryggen 9
6893 Hemmet
Restaurant
Nej

Postadresse
Niels Bliddal
Åvangen 2a
6900 Skjern

Formand
Niels Bliddal
22911154
bbl.formand@gmail.com
Ungdomskontakt
Jens Egelund Andersen

jeakrageris@live.dk

Kasserer
Brian Lyst
27 64 01 06
bbl.kasserer@gmail.com
Turbøjekontakt
Bjarke Bendixen

bjarkebendixsen@hotmail.com
Webmaster
Peter Juul Jensen
20926207 / 20926207
bbl.webmaster1@gmail.com

Ungdomskontakt
Anne Bennetsen
27821682
annebennetsen@gmail.com