Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sundkredsen
Klubhus
Frederiksborgvej 101, Furesøbad
3500 Værløse
Restaurant
Nej

Formand
Poul Ammentorp
40546905 / 40546905
poul@ammentorp.dk
Postadresse
Farum Sejlklub
Frederiksborgvej 101, Furesøbad
3500 Værløse

Kasserer
Arne Nørby Rasmussen
44953481 / 61682372
arne.noerby.rasmussen@gmail.com

Ungdomskontakt
Anders Pjetursson
44485428
info@fasungdom.dk