Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Limfjordskredsen
Klubhus
Vellingvej
6950 Ringkøbing
Restaurant
Nej

Kasserer
Jan Thomsen
29285876 / 29285876
kasserer@surfklub.dk
Redaktør
Jens Rømer

jens.romer2@gmail.com
Postadresse
Henning Enevoldsen
Heboltoft 88
6950 Ringkøbing


Formand
Henning Enevoldsen
97321575 / 23682838
h.b.enevoldsen@gmail.com
Ungdomskontakt
Henning Enevoldsen
97321575 / 23682838
h.b.enevoldsen@gmail.com
Surfkontakt
Henning Enevoldsen
97321575 / 23682838
h.b.enevoldsen@gmail.com