Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Nordøstjysk Kreds
Klubhus
Gamle Sydhavnskaj
9970 Strandby
Restaurant
Nej

Sejlerskolekontakt
Lillian Lindberg

lilianplindberg@gmail.com
Næstformand
Jens Carstens

jfcarstens@mail.dk
Bestyrelsesmedlem
Peter Lorentzen
28138909
tolerenzen@yahoo.dk

Sekretær
Jonny Jørgensen
20110403
jlj@comtekmarine.dk
Kasserer
Finn Nielsen
21739840 / 23936899
sybingo@hotmail.com
Ungdomskontakt
Morten Lybech Thøgersen
25 46 13 43
mlt@skinfakse.com

Postadresse
Jørgen Lindberg
Tangvej 7
9970 Strandby

Formand
Jørgen Lindberg
51369648 / 51369648
scankap10@gmail.com