Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Køge Bugt Kredsen
Klubhus
Bådehavnsgade 41
2450 København SV
Restaurant
Nej

Formand
John Ib Jensen
05-01-1955 / 2637 6165
formand@enighed.dk
Kasserer
Margit Kleven
2279 8096 / 20635986
kasserer@enighed.dk
Sekretær
Lars Holmsgaard
2095 0343 / 3617 0343
larsholmsgaard@hotmail.com

Postadresse
Sejlforeningen Enighed
Bådehavnsgade 41
2450 København SV

Havnekontakt
Lene Nielsen
53636070 / 53636070
kasserer@enighed.dk
Sejlerskolekontakt
Claus Bertung
2841 7220 / 2841 7220
claus.bertung@gmail.com

Webmaster
Nikolaj Erichsen
4094 7277 / 4094 7277
nikolaj@negon.dk