Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Isefjordkredsen
Klubhus
Herslev Strandvej 10
4000 Roskilde
Restaurant
Nej

Kasserer
Dirch Zibrandsen

hsskasserer@gmail.com
Havnekontakt
Lars Jørgen Andresen
20486191
lars.andresen@snaeurope.com
Postadresse
Lars Jørgen Andresen
Kjøbmagergade 10
4070 Kirke Hyllinge


Formand
Rasmus Rosenkvist
23831523 / 23831523
rasmus@rosenkvist.net
Ungdomskontakt
Morten Svendsen

ms@ms-teknik.dk