Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Isefjordkredsen
Klubhus
Herslev Strandvej 10
4000 Roskilde
Restaurant
Nej

Havnekontakt
Lars Jørgen Andresen
20486191
lars.andresen@snaeurope.com
Postadresse
Lars Jørgen Andresen
Kjøbmagergade 10
4070 Kirke Hyllinge

Formand
Lars Jørgen Andresen
20486191
lars.andresen@snaeurope.com

Kasserer
Hein Bornebuch

heinborne@hotmail.com
Ungdomskontakt
Michael Albrektsen

michaelalbrektsen@hotmail.com