Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Limfjordskredsen
Klubhus
Ved Fjorden 14
7600 Struer
Restaurant
Nej

Postadresse
Struer Sejlklub
Ved Fjorden 14
7600 Struer

Ungdomskontakt
Jørgen Jepsen .
. / 21252211
mail@beason31.dk
Turbøjekontakt
Mogens Grimstrup .
. / 40462735
gizmo.mogens@gmail.com

Ungdomskontakt
Micael Hornstrup .
. / 20833253
micaelhornstrup@hotmail.com
Formand
Tommy Venø Jensen .
. / 23246229
tvj79mail@gmail.com
Kasserer
Britt Lundager .
. / 40743688
bl@brittoghenning.dk