Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Isefjordkredsen
Klubhus
Strandgade 12
4000 Roskilde
Restaurant
Nej

Ungdomskontakt
Niels Henrik Borch
46 35 10 44 / 30 64 16 70
nhborch@mail.dk
Kasserer
Roskilde Sejlklub
46 36 38 44
bogholder.roskildesejlklub@gmail.com
Postadresse
Roskilde Sejlklub
Strandgade 12
4000 Roskilde


Turbøjekontakt
Henning Krogh
26367990
khkrogh@kabelmail.dk
Kapsejladskontakt
Poul Astrup
50417872 / 50417872
poas4000@gmail.com
Kapsejladskontakt
Hans Tønder Jensen

htj@directo.dk

Turbøjekontakt
Henning Enemark
22253531 / 22253531
henemark@yahoo.dk
Ungdomskontakt
Søren Kjær

mail@blueblue.dk
Ungdomskontakt
Claus Rossing

den397@hotmail.com

Formand
Morten Rytter

formand.roskildesejlklub@gmail.com
Sekretær
Henriette Theill

bogholder.roskildesejlklub@gmail.com