Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sydstævnekredsen
Klubhus
Frederiksvej 35
4180 Sorø
Restaurant
Nej

Ungdomskontakt
Arvid Henriksen
21823172
karvid@stofanet.dk
Kasserer
Casper Jørck
57 83 46 13 / 20 45 00 38
cj@brinkjoerck.dk
Webmaster
Jacob Munk
26848080
jacob@kvartsinnovation.dk

Postadresse
Kristian Tange
Sorøparken 7 st. tv.
4180 Sorø

Formand
Kristian Tange

lundtange5@outlook.dk