Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Isefjordkredsen
Klubhus
Havnen 1A
4300 Holbæk
Restaurant
Nej

Formand
Bjarne Søeborg
20460653
bjarne@kapsejler.dk
Kasserer
Orø Bådelaug
59474601 / 20468827
baadelauget@gmail.com
Postadresse
Orø Bådelaug
Havnen 1A
Orø
4300 Holbæk


Kasserer
Kristen Thomsen

kristenthomsen@gmail.com