Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sydstævnekredsen
Klubhus
Bisserup Havnevej 70
4243 Rude
Restaurant
Nej

Formand
Jens Christian Eskjær Jensen
20802459 / 20802459
jens.christian.eskjaer@gmail.com
Postadresse
Jens Christian Eskjær Jensen
Strædet 29
Bisserup
4243 Rude

Havnekontakt
Jens Christian Eskjær Jensen
20802459 / 20802459
jens.christian.eskjaer@gmail.com

Sekretær
Klaus Gøtzsche-Larsen
23801063 / 23801063
klausgl1947@gmail.com
Sejlerskolekontakt
Jann Højgård Olsen
40 43 08 89
jho@jltryk.dk
Ungdomskontakt
Jann Højgård Olsen
40 43 08 89
jho@jltryk.dk

Kasserer
Andres Eskjær Jensen

andres.jensen@gmail.com
Webmaster
Lykke Jensen
53599638
lykke41@pc.dk