Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Isefjordkredsen
Klubhus
Radiovej 3
4400 Kalundborg
Restaurant
Nej

Formand
Michael Eliasen
59508111 / 30 25 35 72
formand@kalundborg-sejlklub.dk
Postadresse
Ole Meredin
Kystvejen 60
Kystvejen 60
4400 Kalundborg

Sejlerskolekontakt
Jan Quist Johansen
72363353
naestformand@kalundborg-sejlklub.dk

Turbøjekontakt
Gert Sørensen
Kirsebærlunden 1
Kirsebærlunden 1
4400 Kalundborg

moonhill@post.tele.dk
moonhill@post.tele.dk
Kasserer
Tina Jensen
23 23 59 93
kasserer@kalundborg-sejlklub.dk
Surfkontakt
Anne-Louise Alsted
30755550 / 30755550
aloa@novonordisk.com

Havnekontakt
Kalundborg Sejlklub
59562101 / 30161278
havneformand@kalundborg-sejlklub.dk
Sekretær
Morten Jensen
88207018 / 26244088
morten@sejlsport.dk
Ungdomskontakt
Helen Lise Schøler
30755164
hschioler@gmail.com