Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Isefjordkredsen
Klubhus
Elmegårdsvej 1
4050 Skibby
Restaurant
Nej

Kasserer
Annette Skinhøj
44915354 / 23707561
a.skinhoej@mail.dk
Formand
Jacques Duelund Mortensen

jdm@mangor-nagel.dk
Postadresse
Lasse Gustavsen
Elmegårdsvej 1
4050 Skibby


Ungdomskontakt
Rasmus Hastrup
60647460
rthastrup@gmail.com