Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Isefjordkredsen
Klubhus
Toldbodvej 85
4581 Rørvig
Restaurant
Nej

Næstformand
Otto Graham
44915385 / 40348055
ottograham@outlook.dk
Ungdomskontakt
Otto Graham
44915385 / 40348055
ottograham@outlook.dk
Kasserer
Ole Carsten Pedersen
36 16 22 62 / 21 66 50 90
ole@cpedersen.dk

Sejlerskolekontakt
Eigil Rosager Poulsen

eigil.rosager@gmail.com
Kapsejladskontakt
Stine Brandt Bendixen
29615361
stine@brandtbendixen.com
Formand
Allan Kirk

allankirk.dk@gmail.com

Webmaster
Allan Kirk

allankirk.dk@gmail.com
Surfkontakt
Allan Kirk

allankirk.dk@gmail.com
Postadresse
Allan Kirk
Sankt Hans Torv 3, 4. tv.,
2200 København N