Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sydstævnekredsen
Klubhus
Strandvejen 5
4654 Fakse Ladeplads
Restaurant
Nej

Postadresse
Fakse Ladeplads Sejlklub
Strandvejen 5
4654 Fakse Ladeplads

Kapsejladskontakt
Gert Bøyesen

gert2307@gmail.com
Sejlerskolekontakt
Gert Bøyesen

gert2307@gmail.com

Ungdomskontakt
Gert Bøyesen
56717373 / 60924736
gert2307@gmail.com
Webmaster
Gert Bøyesen
56717373 / 60924736
gert2307@gmail.com
Formand
Gert Bøyesen
56717373 / 60924736
gert2307@gmail.com

Kasserer
Gert Bøyesen
56717373 / 60924736
gert2307@gmail.com