Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sydstævnekredsen
Klubhus
Strandvejen 5
4654 Fakse Ladeplads
Restaurant
Nej

Postadresse
Fakse Ladeplads Sejlklub
Strandvejen 5
4654 Fakse Ladeplads

Kapsejladskontakt
Gert Bøyesen

nastformand@flsk.dk
Sejlerskolekontakt
Gert Bøyesen

nastformand@flsk.dk

Ungdomskontakt
Jørgen Boots
6021 6355
Formand@flsk.dk
Webmaster
Jørgen Boots
6021 6355
Formand@flsk.dk
Formand
Jørgen Boots
6021 6355
Formand@flsk.dk

Kasserer
Jørgen Boots
6021 6355
Formand@flsk.dk