Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sydstævnekredsen
Klubhus
Strandvejen 5
4654 Fakse Ladeplads
Restaurant
Nej

Ungdomskontakt
Troels Christensen

troels.v.c@gmail.com
Kasserer
Kirsten Mikkelsen

kasserer.flsk@outlook.dk
Næstformand
Martin Sørensen

ms@eventpartner.dk

Postadresse
Fakse Ladeplads Sejlklub
Strandvejen 5
4654 Fakse Ladeplads

Webmaster
Gert Bøyesen
60924736
gert2307@gmail.com
Sejlerskolekontakt
Gert Bøyesen
60924736
gert2307@gmail.com

Kapsejladskontakt
Gert Bøyesen
60924736
gert2307@gmail.com
Formand
Gert Bøyesen
60924736
gert2307@gmail.com