Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Østjyllandkredsen
Klubhus
Åkrogs Strandvej 48
8240 Risskov
Restaurant
Nej

Postadresse
Allan Christiansen
Solsortevej 9
8210 Århus V

Ungdomskontakt
Allan Christiansen
23294323 / 86150414 / 23294323 / 86150414
allantambo@gmail.com
Formand
Allan Christiansen
23294323 / 86150414 / 23294323 / 86150414
allantambo@gmail.com

Surfkontakt
Allan Christiansen
23294323 / 86150414 / 23294323 / 86150414
allantambo@gmail.com
Sekretær
Carsten Høy Gram
29678332 / 29678332
cgr@surfmail.dk
Kasserer
Jeppe Skafsgaard Jeppesen
52402220 / 52402220
jeppe127@hotmail.com