Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Isefjordkredsen
Klubhus

Restaurant
Nej

Formand
Kim Kennedy
20468827
oroesejlklub@gmail.com