Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sydstævnekredsen
Klubhus
Nordhavnsvej 34
4760 Vordingborg
Restaurant
Nej

Formand
Niels Mikkelsen
21 65 82 28
n.mikkelsen@privat.dk
Sejlerskolekontakt
Niels Erik Nielsen
61285378
spurve4@stofanet.dk
Kasserer
Mona Larsen
55371219
monasnekken@gmail.com

Kapsejladskontakt
Steen Graves
21709013
steengraves15@gmail.com
Havnekontakt
Ole Svensson
55370646 / 21609140
os@redder.dk
Turbøjekontakt
Ole Svensson
55370646 / 21609140
os@redder.dk

Postadresse
Jan Jensen
Strandgade 40
4760 Vordingborg

Sekretær
Henning Andresen
55376666 / 40131485
andresenhenning@gmail.com
E-sejlsportskontakt
Kim Nybo
Damvænget 14
4760 Vordingborg

21491553
sejlklubben.snekken.ungdom@gmail.com

Ungdomskontakt
Kim Nybo
21491553
sejlklubben.snekken.ungdom@gmail.com
Redaktør
Allan Larsen
55346890 / 29160621
allan8553@gmail.com