Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Østersøkredsen
Klubhus
Jollevej 10
2300 København S
Restaurant
Nej

Postadresse
Helgoland Surfers
Jollevej 10
2300 København S

Formand
Karen Skærlund Risvig
50915463
helgolandsurfers@gmail.com
Kasserer
Lars Manfeld Andersen
53851971
helgolandsurfers@gmail.com

Ungdomskontakt
Peter Høgh Nielsen

helgolandsurfers@gmail.com