Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Østersøkredsen
Klubhus
Jollevej 10
2300 København S
Restaurant
Nej

Postadresse
Helgoland Surfers
Jollevej 10
2300 København S

Formand
Daniel Sano Mirecki
53565692 / 53565692
helgolandsurfers@gmail.com
Surfkontakt
Daniel Sano Mirecki
53565692 / 53565692
helgolandsurfers@gmail.com

Ungdomskontakt
Daniel Sano Mirecki
53565692 / 53565692
helgolandsurfers@gmail.com
Dansk Sejlunion kontakt
Claudia Mercedes Frers

helgolandsurfers@gmail.com