Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sydstævnekredsen
Klubhus
Strandvejen 116
4281 Gørlev
Restaurant
Nej

Postadresse
Niels Henrik Rossing
Helsingevej 37
4281 Gørlev

Kasserer
Niels Henrik Rossing
58 85 55 25 / 21 75 55 26
nihero@mail.dk
Formand
Jan Pedersen
40367096
pedersen397@gmail.com

Ungdomskontakt
Søren Weensgaard
40852396
sweensgaard@gmail.com