Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sydstævnekredsen
Klubhus
Strandvejen 116
4281 Gørlev
Restaurant
Nej

Postadresse
Niels Henrik Rossing
Helsingevej 37
4281 Gørlev

Kasserer
Niels Henrik Rossing
58 85 55 25 / 21 75 55 26
nihero@mail.dk
Formand
Chresten Marstrand
40519800
Chresten@post1.tele.dk

Ungdomskontakt
Søren Weensgaard
40852396
sweensgaard@gmail.com
Næstformand
Peter Hansen
58 26 40 35
hphansendk.dk@gmail.com