Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sydstævnekredsen
Klubhus
Strandvejen 6
4880 Nysted
Restaurant
Nej

Kapsejladskontakt
Jesper Dose
93959623
jesper_dose@hotmail.com
Ungdomskontakt
Christoffer Lauritsen
40176086
christoffer4880@gmail.com
Kasserer
Margot Hansen
54870081 / 40930081
margot-hansen@c.dk

E-sejlsportskontakt
Margot Hansen
54870081 / 40930081
margot-hansen@c.dk
Postadresse
Jesper Pedersen
Jernbanegade 10
4880 Nysted

Formand
Jesper Pedersen
20822066
cbp.consult@gmail.com

Havnekontakt
Jesper Pedersen
20822066
cbp.consult@gmail.com