Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sydstævnekredsen
Klubhus
Strandvejen 6
4880 Nysted
Restaurant
Nej

Ungdomskontakt
Jesper Stubben

jesper.stubben@gmail.com
Kasserer
Jørgen Elgaard
21221110 / 54871110
jelgaard@mail.dk
Kapsejladskontakt
Jørgen Elgaard
21221110 / 54871110
jelgaard@mail.dk

Havnekontakt
Jørgen Elgaard
21221110 / 54871110
jelgaard@mail.dk
Postadresse
Jesper Pedersen
Jernbanegade 10
4880 Nysted

Formand
Jesper Pedersen
20822066
cbp.consult@gmail.com