Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sydstævnekredsen
Klubhus
Strandvejen 6
4880 Nysted
Restaurant
Nej

Ungdomskontakt
Jesper Stubben

jesper.stubben@gmail.com
Kapsejladskontakt
Jørgen Elgaard
21221110 / 54871110
jelgaard@mail.dk
Havnekontakt
Jørgen Elgaard
21221110 / 54871110
jelgaard@mail.dk

Kasserer
Margot Hansen
54870081 / 40930081
margot-hansen@c.dk
Formand
Jesper Pedersen
20822066
cbp.consult@gmail.com
Postadresse
Jesper Pedersen
Jernbanegade 10
4880 Nysted