Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sundkredsen
Klubhus
Mågevej 9
2970 Hørsholm
Restaurant
Nej

Bæredygtighedskontakt
Jørgen Melchior

jsm@pc.dk
Postadresse
Nicolai Morten Møller-Andersen
Mågevej 9
2970 Hørsholm

Formand
Nicolai Morten Møller-Andersen
64641028 / 30525578
nicolai@nmma.dk

Kasserer
Sybille Petersen
2043 6457
rungstedsejlklub.kasserer@gmail.com