Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Nordøstjysk Kreds
Klubhus
Bryggen 70
9240 Nibe
Restaurant
Nej

Næstformand
Lennart Olsson
20929112 / 96399112
LO@Nibe.dk
Bestyrelsesmedlem
Michael Steglich-Petersen
98 35 33 71 / 40706946
nibevet@gmail.com
Formand
Ruddi Kruse Mortensen
23303616
Formand@nibe-sejlklub.dk

Turbøjekontakt
Hanne Nedergaard

hanne.hp@hotmail.com
Sejlerskolekontakt
Peter H Staun
22244020
phs@vesthimmerland.dk
Kasserer
Jens Milthers
21478917 / 21478917
Kasserer@nibe-sejlklub.dk

Sekretær
Jan Laursen
60245038 / 27150101
jan.lena@mail123.dk
Bestyrelsesmedlem
Pia Eriksen
26169801
pier@hotmail.dk
Ungdomskontakt
Mette Thomassen
98353216 / 29991825
mette.pelle@mail.tele.dk