Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Nordøstjysk Kreds
Klubhus
Bryggen 70
9240 Nibe
Restaurant
Nej

Ungdomskontakt
Jesper Kann
29720220
ungdomsudvalg@nibe-sejlklub.dk
Turbøjekontakt
Hanne Nedergaard

hanne.n.thorsager@gmail.com
Formand
Bo Bjerrum
20410931
formand@nibe-sejlklub.dk

Næstformand
Peter H Staun
22244020
phs@vesthimmerland.dk
Kasserer
Jens Milthers
21478917 / 21478917
Kasserer@nibe-sejlklub.dk
E-sejlsportskontakt
Gustav Rinfeldt-Iversen
Anemonevej 2
9240 Nibe

20170925 / 20170925
gustavrinfeldt@gmail.com

Sekretær
Mads Ullitz
30933547 / 30933547
sekretaer@nibe-sejlklub.dk
Webmaster
Mads Ullitz
30933547 / 30933547
sekretaer@nibe-sejlklub.dk
Sejlerskolekontakt
Hans Madsen
23317402
mcnesdam@gmail.com