Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sydstævnekredsen
Klubhus
Panumsgade 3
4941 Bandholm
Restaurant
Nej

Kasserer
Ole Matzen
54 78 30 39
matzen@123dk.dk
Postadresse
Asger Lund
Panumsgade 3
4941 Bandholm

Formand
Mikkel A. M. Caprani
40937037 / 40937037
mikkel@caprani.dk

Sekretær
Asger Lund
54788271 / 29670944
asgerlund@net-lunden.dk
Ungdomskontakt
Morten Svendsen
59434215 / 23686989
msv@danpilot.dk