Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Lillebæltskredsen
Klubhus
Sanatorievej 2
6710 Esbjerg V
Restaurant
Nej

Postadresse
Bjarne Lindquist
Liljevænget 10
214
6710 Esbjerg V

Formand
Bjarne Lindquist
76 13 12 53 / 24 27 76 07
Formand@HBSejlklub.dk
Surfkontakt
Lars Thyme
28431230
lbthyme@hotmail.com

Ungdomskontakt
Lars Lydiksen
27242382
Larslydiksen
Kasserer
Martin Jeppesen

kasserer@hbsejlklub.dk