Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Lillebæltskredsen
Klubhus
Havnevej 4
6094 Hejls
Restaurant
Nej

Postadresse
Ole Jeppesen
Hejls Landevej 31
6094 Hejls

Kapsejladskontakt
Ole Jeppesen
91560645 / 91560645
Kasserer@hejlsmindehavn.com
Kasserer
Ole Jeppesen
91560645 / 91560645
Kasserer@hejlsmindehavn.com

Havnekontakt
Jan Larsen
74566787 / 29476377
Grejmester@hejlsmindehavn.com
Ungdomskontakt
Bent Ole Jonsen
75 57 47 56 / 40641215
bojonsen@privat.dk
Ungdomskontakt
Morten Sparre
24250940
morten@sparre.org

Surfkontakt
Morten Sparre
24250940
morten@sparre.org
Formand
Per Thielsen Jensen
40277604
formand@hejlsmindehavn.com
Havnekontakt
Per Madsen
29 70 40 63