Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Fynskredsen
Klubhus
Marinavejen 6
5300 Kerteminde
Restaurant
Ja

Formand
Hans Jørgen Ellekilde
66108183 / 40640880
hje@ellekil.dk
Ungdomskontakt
Lennart Damgaard
ljld@privat.dk
lennartdam@LIVE.COM
Næstformand
Morten Grove
6612 8213 / 2062 7819
mhg@saxe-grove.dk

Turbøjekontakt
Thomas Jensen
23372370 / 23372370
tur@kerteminde-sejlklub.dk
Kasserer
Lars Hansen
20742316
kasserer@kerteminde-sejlklub.dk
Sejlerskolekontakt
Per Frederiksen
51883275
perfrederiksen@yahoo.dk