Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Fynskredsen
Klubhus
Marinavej 2
5300 Kerteminde
Restaurant
Ja

Sejlerskolekontakt
Steen Asger Frederiksen
50703778 / 50703778
steen@s-a-f.dk
Formand
Jørgen Larsen
65 34 18 14
formand@kerteminde-sejlklub.dk
Turbøjekontakt
Thomas Jensen
23372370 / 23372370
tur@kerteminde-sejlklub.dk

Kasserer
Aksel Sørensen
21480220
kasserer@kerteminde-sejlklub.dk
Ungdomskontakt
Carsten Greenwich-Wagner
23963963
carsten@g-wagner.dk