Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Fynskredsen
Klubhus
Marinavejen 6
5300 Kerteminde
Restaurant
Ja

Formand
Hans Jørgen Ellekilde
66108183 / 40640880
hje@ellekil.dk
Sejlerskolekontakt
Steen Asger Frederiksen
50703778 / 50703778
steen@s-a-f.dk
Turbøjekontakt
Thomas Jensen
23372370 / 23372370
tur@kerteminde-sejlklub.dk

Kasserer
Aksel Sørensen
21480220
kasserer@kerteminde-sejlklub.dk
Ungdomskontakt
Carsten Greenwich-Wagner
23963963
carsten@g-wagner.dk