Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Fynskredsen
Klubhus
Næsvej 25
5610 Assens
Restaurant
Nej

Webmaster
Hans L. Petersen
64761987 / 40426887
hlp@veller.dk
Postadresse
Hans L. Petersen
Solvænget 7
5690 Tommerup

Kapsejladskontakt
Erik Kulavig
64714423 / 21226506
kulavig@sdu.dk

Turbøjekontakt
Bjarne Simonsen
22971750 / 22971750

Formand
Lars Møller Christensen
21462693
formand@assens-sejlklub.dk
Ungdomskontakt
Lone Storgaard
24626489
ungdom@assens-sejlklub.dk

Sekretær
Birthe Faurskov
24626489 / 24626489
sekretaer@assens-sejlklub.dk
Kasserer
Klaus Bøggild
40169410 / 40169410
kasserer@assens-sejlklub.dk