Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Isefjordkredsen
Klubhus
Hovedgaden 149
3630 Jægerspris
Restaurant
Nej

Sekretær
Hans Friis
40147808 / 40147808
hansfriis12@gmail.com
Kasserer
Hans Friis
40147808 / 40147808
hansfriis12@gmail.com
Formand
Kim Kristensen
47503945 / 40 19 98 74
ikvent@mail.dk

Postadresse
Jægerspris Sejlklub
Hovedgaden 55
3630 Jægerspris