Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Fynskredsen
Klubhus
Færgevej 19
5700 Svendborg
Restaurant
Nej

Formand
Per Ingemann Nielsen
21202666 / 0
pin@thuromail.dk
Postadresse
Svendborg Amatør Sejlklub
Færgevej 19
5700 Svendborg

Havnekontakt
Ole Ingemann Nielsen
62222423 / 0
oin@amu-fyn.dk

Kasserer
Jørn Varming
22914066 / 22914066
jorn.varming@gmail.com
Webmaster
Jørn Varming
22914066 / 22914066
jorn.varming@gmail.com
Kapsejladskontakt
Lars Bræstrup
23200347 / 0
labra1048@gmail.com

Ungdomskontakt
Thomas Kuld
25369442 / 0
thomaskuld@gmail.com