Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Limfjordskredsen
Klubhus
Livøvej 143
9681 Ranum
Restaurant
Nej

Kapsejladskontakt
Jens Christensen
61545313
jensdorte@gmail.com
Næstformand
Thorkild Baattrup-Andersen
l22248136
thorkil@baattrup-andersen.dk
Webmaster
Søren Lund-Pedersen
23339813
slundp@outlook.dk

Turbøjekontakt
Karl Knudsen
karlknudsen@live.dk
karlknudsen@live.dk
Tursejladskontakt
Karl Knudsen
karlknudsen@live.dk
karlknudsen@live.dk
Sejlerskolekontakt
Per Hansen
29939628 / 29939628
virkelyst45@gmail.com

Postadresse
Lars Pedersen
Toftegårdsvej 7
9240 Nibe

Ungdomskontakt
Lars Pedersen
30742447 / 30742447
larsstoklund@gmail.com
Formand
Bente Larsen
30203665
bente2001@icloud.com

Sekretær
Bente Larsen
30203665
bente2001@icloud.com
Kasserer
Vagn Peter Spangsege
26481252 / 26481252
vagnspa@gmail.com