Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Fynskredsen
Klubhus
Skudehavnen 67
5900 Rudkøbing
Restaurant
Nej

Sekretær
Carsten Rømer

carsten_roemer@mail.dk
Kapsejladskontakt
Jens Koch
40462915
jensakoch@gmail.com
Webmaster
Nicklas Nyboe

nicklasnybro@hotmail.com

Kasserer
Anne Jette Nielsen
40291097 / 40291097
annielsen@mail.dk
Postadresse
Finn Birger Hansen
Ørstedsgade 17 -
5900 Rudkøbing

Formand
Finn Birger Hansen
62512677 / 22 24 01 26
finn@birgerhansen.dk

Tursejladskontakt
Bent Bødker
66108393
bnb@mail.dk
Ungdomskontakt
Henrik Duelund
29760273
henrikbduelund@gmail.com