Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Køge Bugt Kredsen
Klubhus
Hummeren 17
2635 Ishøj
Restaurant
Ja

Ungdomskontakt
John Roylund
22245488 / 22245488
j.roylund@gmail.com
Postadresse
Ishøj Sejlklub
Hummeren 3
2635 Ishøj

Sejlerskolekontakt
Keld B. Pedersen
38747881 / 22160578
kelped@gmail.com

Webmaster
Keld B. Pedersen
38747881 / 22160578
kelped@gmail.com
Kapsejladskontakt
Claus Lethmar
47107012 / 40785930
lethmar@post9.tele.dk
Formand
Kurt Sjøgreen
43 73 45 43 / 22710666
kurt.sjogreen@gmail.com

Kasserer
Joanne Jensen
43736650 / 23 46 35 65
ishojsejl@gmail.com