Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Lillebæltskredsen
Klubhus
Dokvej 1
6000 Kolding
Restaurant
Nej

Ungdomskontakt
Dennis Paaske

dennispaaske@gmail.com
Formand
Peter Ellemose

p@elzi.dk
Kvindesejladsansvarlig
Jane Lundbæk
51259478
janelundbaek59@gmail.com

Postadresse
Kolding Sejlklub
Dokvej 1
6000 Kolding

Kasserer
Poul Skovgaard
75509405 / 20429405
pskovgaard@deloitte.dk
Turbøjekontakt
Ove Clausen

lilleclaus@stofanet.dk

Bæredygtighedskontakt
Christian Hørby Jensen
50415618
hoerby.jensen@post.tele.dk
Kvindesejladsansvarlig
Karin Østergaard
26276595 / 26276595
kloe@hotmail.dk
Sejlerskolekontakt
Dan Østergård
28562427
daoe@live.dk

Ungdomskontakt
Lone Egeskov Jensen
30277937
loneegeskov@hotmail.com