Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Lillebæltskredsen
Klubhus
Dokvej 1
6000 Kolding
Restaurant
Nej

Postadresse
Kolding Sejlklub
Dokvej 1
6000 Kolding

Kasserer
Poul Skovgaard
75509405 / 20429405
pskovgaard@deloitte.dk
Formand
Flemming Rigenstrup
75 50 47 62 / 20 20 98 62
koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk

Turbøjekontakt
Ove Clausen

lilleclaus@stofanet.dk
Sejlerskolekontakt
Dan Østergård
28562427
daoe@live.dk
Ungdomskontakt
Lone Egeskov Jensen
30277937
loneegeskov@hotmail.com