Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Lillebæltskredsen
Klubhus
Dokvej 1
6000 Kolding
Restaurant
Nej

Postadresse
Kolding Sejlklub
Dokvej 1
6000 Kolding

Kasserer
Poul Skovgaard
75509405 / 20429405
pskovgaard@deloitte.dk
Formand
Arndt Nørgaard
29857445
arndt.norgaard@gmail.com

Turbøjekontakt
Anders Lind-Hansen
75565640 / 24599979
lind-hansen@tdcadsl.dk
Sejlerskolekontakt
Dan Østergård
28562427
daoe@live.dk
Ungdomskontakt
Henrik Olesen
61771148