Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Lillebæltskredsen
Klubhus
Dokvej 1
6000 Kolding
Restaurant
Nej

Postadresse
Kolding Sejlklub
Dokvej 1
6000 Kolding

Kasserer
Poul Skovgaard
75509405 / 20429405
pskovgaard@deloitte.dk
Turbøjekontakt
Ove Clausen

lilleclaus@stofanet.dk

Formand
Arndt Nørgaard
29857445
arndt.norgaard@gmail.com
Sejlerskolekontakt
Dan Østergård
28562427
daoe@live.dk
Ungdomskontakt
Henrik Olesen
61771148