Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Lillebælt Syd Kreds
Klubhus
Haderslev Sejl-Club
6100 Haderslev
Restaurant
Nej

Sekretær
Hanne Stange
+4540213862
sekretaer@haderslevsejlclub.dk
Ungdomskontakt
Jannie Kylling
+4551250446
ungdomsudvalg@haderslevsejlclub.dk
Webmaster
Jannie Kylling
+4551250446
ungdomsudvalg@haderslevsejlclub.dk

Havnekontakt
Jan Geiken
+4522429798
havnemester@haderslevsejlclub.dk
Formand
Carsten Mikkelsen
86560332 / 29922854
formand@haderslevsejlclub.dk
Næstformand
Hans Olling
- / 40526511
h.olling@mail.dk

Kasserer
Lars Poulsen
74528636 / 21247630
kasserer@haderslevsejlclub.dk
Kapsejladskontakt
Cristian Lageri-Schmidt
40541148
sejludvalg@haderslevsejlclub.dk
Bæredygtighedskontakt
Peter Hoeck

p.hoeck@hotmail.com