Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Lillebælt Syd Kreds
Klubhus

Restaurant
Nej

Formand
Bent Gehrt
30 24 35 99
karinaogbent@privat.dk
Postadresse
Maj-Britt Lock
Rugmarken 16
6360 Tinglev

Kasserer
Maj-Britt Lock
22780822 / 22 78 08 22
waldemarsbroerne@outlook.dk