Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Limfjordskredsen
Klubhus
Færgevej 7, Glyngøre
7870 Roslev
Restaurant
Nej

Formand
Eli Klitgaard
52135564 / 52135564
eli.klitgaard.sunds@gmail.com
Postadresse
Sallingsund Sejlklub
Færgevej 7
Glyngøre
7870 Roslev

Kasserer
Per Andersen
21296009
Kasserer@sallingsundsejlklub.dk

Surfkontakt
Henrik Bonde
25154387
hb@bybonde.dk
Ungdomskontakt
Henrik Bonde
25154387
hb@bybonde.dk
Havnekontakt
Havnefoged
40829125
kasserer@sallingsundsejlklub.dk