Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Limfjordskredsen
Klubhus
Færgevej 7, Glyngøre
7870 Roslev
Restaurant
Nej

Kasserer
Poul Erik Brøndum
97731350 / 20462350
broendum@dlgtele.dk
Postadresse
Sallingsund Sejlklub
Færgevej 7
Glyngøre
7870 Roslev

Formand
Jørn Nielsen
4292 4006
jornnielsen1952@gmail.com

Ungdomskontakt
Jørn Nielsen
4292 4006
jornnielsen1952@gmail.com
Surfkontakt
Henrik Bonde
25154387
hbo@morsoe.com
Havnekontakt
Havnefoged
40829125
kasserer@sallingsundsejlklub.dk